slide image
Yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm, hay khóc thầm, ghét sự giả dối... đặc biệt rất thích ăn rau dền..

RELATED POSTS

Leave a Comment!

Your email address will not be published.

Back to Top